şÿ

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "şÿ"

النسخ

1 אت ٥٢١ ة ا ار ر ا ء ٥١ ٢٧ (31) (33) (32) (35) (34) כ (36) (37) (38) (40) (39) (41) (42) (44) (43) (45) (46) (48) (47) כ (49) (51) (50) 521 [51] ZÂRİYÂT CÜZ: 27

2 אت ا ء ٢٧ ة ا ار ر ٥١ ٥٢٢ כ (53) (52) (55) כ (54) (56) (57) (58) (60) (59) א ٤٩ א ا כ (3) (2) (1) (5) (4) (8) (7) כ (6) (10) (9) (12) (11) (14) כ (13) CÜZ: 27 [51] ZÂRİYÂT 52-60/ [52] TÛR

3 ة ا ر ٥٢٣ ر ا ء ٥٢ ٢٧ (15) (16) כ כ (17) כ (18) כ (19) (20) כ (21) כ (23) כ (22) (24) כ (25) כ (27) (26) כ (28) (29) כ כ (31) (30) 523 [52] TÛR CÜZ: 27

4 ة ا ر ا ء ٢٧ ر ٥٢ ٥٢٤ (32) (34) (33) (35) כ (36) (37) (39) כ (38) (40) (42) כ כ (41) (43) כ (44) (45) כ כ (46) (47) (49) (48) כ א ٦٢ ا א כ CÜZ: 27 [52] TÛR

5 ة ا ٥٢٥ ر ا ء ٥٣ ٢٧ (2) (1) (4) (3) (8) (7) (6) (5) (10) (9) (12) (11) (14) (13) (17) (16) (15) (19) (18) (21) (20) (22) (23) (25) (24) (26) 525 [53] NECM 1-26 CÜZ: 27

6 ة ا ا ء ٢٧ ر ٥٣ ٥٢٦ (27) (28) כ (29) (30) (31) כ (32) (35) (34) (33) (37) (36) (39) (38) (41) (40) (44) (43) (42) ٢ CÜZ: 27 [53] NECM

7 ة ا ٥٢٧ ر ا ء ٥٣ ٢٧ (45) (47) (46) (49) (48) (51) (50) (53) (52) (55) (54) (57) (56) (59) (58) (62) (61) (60) א ٥٥ א ا כ (1) כ (2) כ (4) (3) (6) כ (5) 527 [53] NECM 45-62/ [54] KAMER 1-6 CÜZ: 27

8 ة ا ا ء ٢٧ ر ٥٤ ٥٢٨ (8) (7) (9) (10) (12) (11) (13) כ (15) (14) (17) כ (16) (18) (19) (21) (20) (23) (22) (24) כ (25) (27) (26) CÜZ: 27 [54] KAMER

9 ة ا ٥٢٩ ر ا ء ٥٤ ٢٧ (28) כ (30) כ (29) (31) (32) (34) (33) (35) (36) (38) (37) (39) (41) (40) (42) (44) (43) (46) (45) (47) (49) כ (48) 529 [54] KAMER CÜZ: 27

10 ة ا ا ء ٢٧ ر ٥٤ ٥٣٠ כ (50) כ (51) כ (53) כ כ (52) (55) כ (54) א ٧٨ א ا כ (3) (2) (1) (5) (4) (6) (8) (7) (9) (11) כ (10) (13) כ כ (12) (14) כ (16) כ כ (15) ٣ CÜZ: 27 [54] KAMER 50-55/ [55] RAHMÂN

11 ٥٣١ ة ا ر ا ء ٥٥ ٢٧ (17) (20) (19) (18) (21) (23) כ (22) (25) (24) (27) כ (26) כ (28) (30) כ (29) (32) כ (31) (33) (34) (36) (35) (38) כ כ (37) (40) (39) 531 [55] RAHMÂN CÜZ: 27

12 ا ء ٢٧ ة ا ر ٥٥ ٥٣٢ (42) (41) (44) (43) (46) (45) כ (48) (47) (51) כ (50) (49) (53) (52) כ (55) כ כ (54) (56) (58) (57) (60) (59) (62) (61) כ כ כ (64) (63) (67) כ (66) (65) CÜZ: 27 [55] RAHMÂN

13 ٥٣٣ ة ا ر ا ء ٥٥ ٢٧ (69) כ (68) (71) (70) (73) כ (72) כ (74) (76) (75) (78) (77) א ٩٦ א ا כ (2) (1) (5) (4) (3) (7) כ (6) (8) (11) כ (10) (9) (13) (12) (16) כ (15) (14) 533 [55] RAHMÂN 68-78/ [56] VÂKIA 1-16 CÜZ: 27

14 ا ء ٢٧ ة ا ا ر ٥٦ ٥٣٤ (17) (19) (18) (22) (21) (20) (24) (23) (26) (25) (28) (27) (32) (31) כ (30) (29) (34) (33) (38) (37) (36) (35) (40) (39) (42) (41) (45) (44) (43) כ (46) (48) (47) (50) (49) CÜZ: 27 [56] VÂKIA

15 ٥٣٥ ة ا ا ر ا ء ٥٦ ٢٧ ٤ כ (51) (53) (52) (56) (55) (54) (58) (57) כ (59) כ (60) (62) (61) (64) (63) (66) (65) (68) (67) (69) (71) (70) כ (72) (74) כ (73) (76) (75) 535 [56] VÂKIA CÜZ: 27

16 ا ء ٢٧ ة ا ا ر ٥٦ ٥٣٦ (78) (77) (80) (79) (82) כ כ (81) (84) (83) (86) כ (85) כ (87) כ (89) (88) (91) (90) (93) (92) כ (96) כ (95) (94) א ٢٩ א ا (1) (3) (2) CÜZ: 27 [56] VÂKIA 77-96/ [57] HADÎD

17 ة ا ٥٣٧ ر ا ء ٥٧ ٢٧ כ (4) (5) (6) (7) (8) כ (9) (10) (11) 537 [57] HADÎD 4-11 CÜZ: 27

18 ة ا ا ء ٢٧ ر ٥٧ ٥٣٨ כ (12) כ כ כ (13) כ (14) כ כ (15) כ כ כ (16) (17) (18) כ CÜZ: 27 [57] HADÎD

19 ة ا ٥٣٩ ر ا ء ٥٧ ٢٧ (19) (20) (21) (22) (23) (24) 539 [57] HADÎD CÜZ: 27

20 ة ا ا ء ٢٧ ر ٥٧ ٥٤٠ כ (25) כ (26) כ כ (27) כ כ (28) כ (29) CÜZ: 27 [57] HADÎD

Microsoft Word - 051_Az-Zariyat

Microsoft Word - 051_Az-Zariyat Az-Zâriyât: 51 Sections: 03 1 ت م ك ي ة س ور ة الذ ر ي Revealed at Makkah ب سم االله الر حم ن الر ح يم Juz: 26 Verses: 60 و الذ ر ي ت ذ ر و ا ف ال ح م ل ت و ق ر ا ف ال ج ر ي ت 2 1 5 ت ي س ر ا م ن م ا ت

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Résolution

Microsoft Word - Résolution א א وزارة العدل 1 2 3 4 5 6 א א א א א א א א א אאא אא א א א א (א א ( א א א: א אאא א א א (א (7 א א א אאא א א א א א א א א א א א א א א) (10 א א א א (10 9א)א א א א א א א א א א : 1 א א א א אא א 2 א 3 אא א :

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - صلاة المرأة.doc

Microsoft Word - صلاة المرأة.doc ما تختص به المرا ة من ا حكام الصلاة إ אد א K أ אذ א א אرכ א כ א א כ כ א أم א ى م א وא رא אت א א د (٥١) م ١٤٣٢ ٧٢ א א א المقدمة : א ه و و ه و ب إ و ذ א ور أ א و ئאت أ א א ه א و אدي وא أن إ إ א و ه כ وأ

المزيد من المعلومات

هل تم تحريف سفر ارميا 01 بإضافة 8 الي عدد 6 Holy_bible_1 الشبهة 01 : يقول كاتب السفر المنسوب إلرميا في الفق ارت 6 من األصحاح العاشر بحسب نصها الماسوري

هل تم تحريف سفر ارميا 01 بإضافة 8 الي عدد 6 Holy_bible_1 الشبهة 01 : يقول كاتب السفر المنسوب إلرميا في الفق ارت 6 من األصحاح العاشر بحسب نصها الماسوري هل تم تحريف سفر ارميا 01 بإضافة 8 الي عدد 6 Holy_bible_1 الشبهة 01 : يقول كاتب السفر المنسوب إلرميا في الفق ارت 6 من األصحاح العاشر بحسب نصها الماسوري א ת ה ג ד ול י הו ה: כ מ ו ך, מ א ין ו ג ד ול ש מ

المزيد من المعلومات

June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستوري

June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستوري June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة 02-61 روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )روما 71-71 مارس/ آذار )4172 ملخص إن الدورة

المزيد من المعلومات

Les 3

Les 3 Drs. A. van Pel/ Arabisch MSA deel 1 Arabisch voor beginners Basisvaardigheden 2019 Alle rechten voorbehouden. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - moneybookers

Microsoft Word - moneybookers الرحيم الرحمن االله بسم א א א ãããaewt{tuaçxà دليل المستخدم العربي في MONEYBOOKERS شرح بنك أوال عن البنك: :معلومات وقلربيزدنيعلما من بريطانيا. 1- البنك جنسيته المناسبة للعمل بھا. به تختار العملة -2 من 5

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - BacCorr2008SVT_WEB.doc

Microsoft Word - BacCorr2008SVT_WEB.doc א تحديد خارج تفاعل حمض الا سكوربيك مع الماء بقياس ph O.. آتابة معادلة التفاعل H8O( q + H ( 7 ( q + l + ( q.. الجدول الوصفي H8O( q + HO ( H7O ( q HO+ l + ( q معادلة التفاعل آميات mol ( التقدم حالة المجموعة

المزيد من المعلومات

يحذ حي ة ؼنىة Holy_bible_1 ة خ ذ ٣ شنص لي ة ال ٤٣ ػ أؿ ت ة خي ط ٣ شو ن ٣ ض ػ ة خي ة و ١ ٤ ٣ ج ة ظ ٤ تث ة ؼنىة ٣ ل ك ٢ ي ٣ وذ ة شل ة خي ح تػند ة ت ك ٤

يحذ حي ة ؼنىة Holy_bible_1 ة خ ذ ٣ شنص لي ة ال ٤٣ ػ أؿ ت ة خي ط ٣ شو ن ٣ ض ػ ة خي ة و ١ ٤ ٣ ج ة ظ ٤ تث ة ؼنىة ٣ ل ك ٢ ي ٣ وذ ة شل ة خي ح تػند ة ت ك ٤ يحذ حي ة ؼنىة Holy_bible_1 ة خ ذ ٣ شنص لي ة ال ٤٣ ػ أؿ ت ة خي ط ٣ شو ن ٣ ض ػ ة خي ة و ١ ٤ ٣ ج ة ظ ٤ تث ة ؼنىة ٣ ل ك ٢ ي ٣ وذ ة شل ة خي ح تػند ة ت ك ٤ ذ ة شوت ػن ة ي ا ٠ ط ٤ تث أكي ػنىة أكي ٣ و ة لي: "

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - MG468_C2013_29_ar.docx

Microsoft Word - MG468_C2013_29_ar.docx May 2013 联合国 粮食及 农业组织 Food and Agriculture Organization of the United Nations Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture C 2013/29 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura

المزيد من المعلومات

المسايرة و المغايرة

المسايرة و المغايرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بن يوسف بن خدة-الجزائر كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم علم االجتماع المسايرة والمغايرة االجتماعية في الوسط المدرسي الجزائري دراسة فروق بين تالميذ ثانويات

المزيد من المعلومات

18.ARV1.Créteil.Bencherif.sujet 18AR1GEMLR1

18.ARV1.Créteil.Bencherif.sujet  18AR1GEMLR1 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2018 ARABE Mercredi 20 juin 2018 LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série

المزيد من المعلومات

اهاهاغ ا ا غ ك ٠ عل فالف ػ ل ثؼط اف ر ب ا ١ ٠ لػ صلق وزبة ا موا ا موو ا ف ه ػ ه ػ عج ع ك ص ا جؼط االفزواء ا اكػ ا اال غ ١ افطؤ ف موو عج اهاهاغ ثؼع اال

اهاهاغ ا ا غ ك ٠ عل فالف ػ ل ثؼط اف ر ب ا ١ ٠ لػ صلق وزبة ا موا ا موو ا ف ه ػ ه ػ عج ع ك ص ا جؼط االفزواء ا اكػ ا اال غ ١ افطؤ ف موو عج اهاهاغ ثؼع اال اهاهاغ ا ا غ ك ٠ عل فالف ػ ل ثؼط اف ر ب ا ١ ٠ لػ صلق وزبة ا موا ا موو ا ف ه ػ ه ػ عج ع ك ص ا جؼط االفزواء ا اكػ ا اال غ ١ افطؤ ف موو عج اهاهاغ ثؼع االفو ال ٠ و ٠ ل ا ٠ زؼل ؽل ك فمػ اكػ ع ك عج ا ا غ ك بن

المزيد من المعلومات

ARABISCH YRIGH الحياة في ألمانيا PYRI

ARABISCH YRIGH الحياة في ألمانيا PYRI ARABISCH YRIGH الحياة في ألمانيا PYRI Leben in Deutschland Andere Länder, andere Sitten Jedes Land hat seine Eigenarten, die vielleicht ungewöhnlich erscheinen mögen. Wenn man sich aber entscheidet, in

المزيد من المعلومات

Subject

Subject KG 1 Weekly I Plan -28 26th -30th April. 2015 Important Dates this week : Wednesday : Movie Day Every Thursday : Parent Meet and Greet 12:40-1:10 pm LA Letter: v,y Number: 20, 21 Core vocabulary: van,

المزيد من المعلومات

العدد - ١٦ السنة األولى نواف الموسوي من االعتداد إلى "االنسحاق" في "المسيرة اإللهية" علي األمين ص ٥ nidaalwatan.com ١٦ صفحة 1000 ليرة Thursday 18 July 2019, Issue 16 - Year 1 NIDAA AL WATAN الخميس ١٨ تموز

المزيد من المعلومات

هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد ال

هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد ال هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد التي توضح ان كثيرين امنوا بالمسيح وهذا اعالن واضح لالهوته

المزيد من المعلومات

Decofair 2020 Facts & Figures Brochure softcopy

Decofair 2020 Facts & Figures Brochure softcopy //DECOFAIR RIYADH-2020 11th Edition 18-20 November 2020 Riyadh Int. convention and exhibition center RIYADH, Saudi Arabia ١٨ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ مركز الرياض الدولي للمو تمرات والمعارض الرياض المملكة العربية

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - جافا 2 نهائى

Microsoft Word - جافا 2 نهائى 286 @Hòß Ôn½a@âbè½aI JAVA òìû@áüèm א א (אא( معني المصفوفة... 4 أنواع المصفوفات :...4 مصفوفة متعددة الا بعاد :...5 1- الا علان عن متغير مصفوفة 5...DECRYING ARRAY VARIABLE تعريف عنصر المصفوفة وإعطاي ها قيم

المزيد من المعلومات

لغاية 18 كانون الثاين/ يناير 2019 الساعة صباحا قائمة املشاركني الذين سيحضرون اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية الربملانية اآلسيوية املعنية ابلشؤون ا

لغاية 18 كانون الثاين/ يناير 2019 الساعة صباحا قائمة املشاركني الذين سيحضرون اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية الربملانية اآلسيوية املعنية ابلشؤون ا لغاية 18 كانون الثاين/ يناير 2019 الساعة 11.00 صباحا قائمة املشاركني الذين سيحضرون اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية الربملانية اآلسيوية املعنية ابلشؤون االجتماعية والثقافية خالل الفرتة من - 12 15 شباط/ فرباير

المزيد من المعلومات

إعداد الباحثة ش ى ب ت ضع د املطري

إعداد الباحثة ش ى ب ت ضع د املطري إعداد الباحثة ش ى ب ت ضع د املطري 616 ومخط حبح بع ا زحم احلاج عبداهلل ف ميب يف ع د املمك عبدالعص ص تا ج ا كمىات وفتاح : 619 Summary of the Research Journey of Haj Abduallah Felby in the Reign of King Abd

المزيد من المعلومات

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה 1 *אוניברסיטת חיפה *הפקולטה למדעי הרוח *החוג לשפה וספרות ערבית *جامعة حيفا *كلية اآلداب * قسم اللغة العربية وآداهبا *אוניברסיטת חיפה *הפקולטה למדעי הרוח *החוג לשפה וספרות ערבית * قسم اللغة العربية وآداهبا

المزيد من المعلومات

הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח *אוניברסיטת חיפה *הפקולטה למדעי הרוח * * *كلية اآلداب * قسم اللغة العربية وآداهبا בחינת כניסה לבוגרי בתי ספר ערביים )ב"א, מ"א, השלמות למ"א( מועד הבחינה: 12.7.02.4 משך הבחינה: שעה ו- 04 דקות חומר עזר: אסור

المزيد من المعلومات

مها أحمد حمزة عمير

مها أحمد حمزة عمير االسم: مها أحمد حمزة عمير جهة العمل: قسم اإلحصاء وبحوث العمليات كلية العلوم جامعة الملك سعود المرتبة العلمية: أستاذ مساعد التخصص العام: إحصاء التخصص الدقيق: إحصاء تطبيقي هاتف العمل: ص.ب. 22452 الرياض 11495

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ãÓÊäÏ Microsoft Word ÌÏíÏ.doc

Microsoft Word - ãÓÊäÏ Microsoft Word ÌÏíÏ.doc א א א א א { א א א E א א אF 2008 KK א א @ ï jèûa@ ¼c@ Ûb @O á ì a @ õbèä @M@åàîÛa KHALED.YE.2008 @ GMAIL.COM - 1 - : oïì ë Øíbß@Œë äíë@òàäãc@šìim@ íšbm على الرغم من أن نظام ويندوز هو أآثر أنظمة التشغيل

المزيد من المعلومات

Men & Evolution: Daily Bulletin

Men & Evolution: Daily Bulletin א א א 2007I12I03 א 2007I12I03 א א א אא 94 أولا : تمهيد: تاريخ تطور الشم وما ا ل إليه حقاي ق آثيرة يمكن أن تقال عن حاسة الشم وتطورها قيل أا الا قدم وأا آانت تستخدم حتى بالا نسان فى التقصى والصيد والتجاذب

المزيد من المعلومات

دولة إسرائيل מדינת ישראל وزارة الت ربية والت عليم משרד החינוך סוג הבחינה: א. בגרות לבתי"ס על יסודיים نوع االمتحان: أ. بجروت للمدارس الث انوي ة ב. בגרו

دولة إسرائيل מדינת ישראל وزارة الت ربية والت عليم משרד החינוך סוג הבחינה: א. בגרות לבתיס על יסודיים نوع االمتحان: أ. بجروت للمدارس الث انوي ة ב. בגרו دولة إسرائيل מדינת ישראל وزارة الت ربية والت عليم משרד החינוך סוג הבחינה: א. בגרות לבתי"ס על יסודיים نوع االمتحان: أ. بجروت للمدارس الث انوي ة ב. בגרות לנבחנים אקסטרניים ب. بجروت للممتح نين الخارجي ين

المزيد من المعلومات

<4D F736F F D20C3D3C7E1EDC820C7E1CAE6CCEDE520E6C7E1C5D1D4C7CF2E646F63>

<4D F736F F D20C3D3C7E1EDC820C7E1CAE6CCEDE520E6C7E1C5D1D4C7CF2E646F63> ا ساليب التوجيه والا رشاد بسم االله الرحمن الرخيم المقدمة تتميز ا ساليب التوجيه والا رشاد وطرقه با نها متعددة فمثلما تتعدد النظريات الا رشادية تتعدد الا ساليب والطرق المستخدمة في التوجيه والا رشاد فهي

المزيد من المعلومات

apnJ23First

apnJ23First Summer 2009 Volume 5- N 23, Summer 2009 - Download APNeJ-23 :http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=23 Edited by ArabPsyFound All rights reserved - Copyright (c) 2009 -arabpsynet@gmail.com APN

المزيد من المعلومات

apnJ20First

apnJ20First Autumn 2008 Volume 5 N 20, Autumn 2008 Download APNeJ20 : http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=20 Edited by ArabPsyFound All rights reserved Copyright (c) 2008 arabpsynet@gmail.com APN Subscriptions

المزيد من المعلومات

ادارة الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور )قسم الرتبية( كشف نتيجة اإلمتحان للشهادة الثانوية الدينية عام ١٤٤٠ ه / ۲٠١۸ م ريكود كحاضرين خالون ففريقساءن للسن

ادارة الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور )قسم الرتبية( كشف نتيجة اإلمتحان للشهادة الثانوية الدينية عام ١٤٤٠ ه / ۲٠١۸ م ريكود كحاضرين خالون ففريقساءن للسن SA28/00 020530077 HANNAN MAHIR BIN ZUBIR حنان ماهير بن زوبير SA28/002 022000337 ABDU MAAKAT BIN ABDU RAHIM عبدالماءكت بن عبدالرحيم 2 SA28/003 0202900347 ABDU RAHMAN BIN NUR MUHAMMAD عبد الرحمن بن نور محمد

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Note_FST_ _VF.docx

Microsoft Word - Note_FST_ _VF.docx ولوج كليات العلوم والتقنيات الاجازة ي العلوم والتقنيات دبلوم مهندس الدولة الدبلوم الجام ي للتكنولوجيا (السنة الجامعية 2019-2018) 1 1. خصوصيات وأهداف التكوين ي كليات العلوم والتقنيات تعت ر كليات العلوم

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - appel à communication-version arabe

Microsoft Word - appel à communication-version arabe Congress @ @pašàmûß Colloque International :Le travail de nuit, une Contrainte physiologique et une difficulté sociale

المزيد من المعلومات

majalah13

majalah13 א א ذج א א و @âbèûa@æìãbôûa@ @êa ìn @òîãbrûa@òäûbi@sybi@kûb@@@@z@@@ñë a u@þ bç @M@òÔîÔ Ûa@ŠöaŒ a@m bn«@ïubi@òèßbu@l@ïãbãg@ïûë @æìãbó@ @ ن انتشار الجريمة الدولية في العقدين ا خيرين بوجه خاص بشكله الواسع

المزيد من المعلومات

Madinaty Language School Preparatory Stage 2018/ 2019 No Name of Student Ahmed E

Madinaty Language School Preparatory Stage 2018/ 2019 No Name of Student Ahmed E Ahmed Esmail Mohamed Ahmed Gehad Mohamed Hamza Mohamed Ali Abdullrahman Khaled Riad Abdull Rahman Mohamed Mohamed Ali Mohamed Sayed Ali Omar Tamer Ebrahim Mohamed Elhamy Mohamed Adel Fatah Mohamed Tawfeek

المزيد من المعلومات

المجلس التنفيذي الدورة السنوية روما يونيو/حزيران 2017 التوزيع: عام التاريخ: 15 مايو/أيار 2017 اللغة األصلية: اإلنكليزية * أعيد إصدارها ألسباب فن

المجلس التنفيذي الدورة السنوية روما يونيو/حزيران 2017 التوزيع: عام التاريخ: 15 مايو/أيار 2017 اللغة األصلية: اإلنكليزية * أعيد إصدارها ألسباب فن المجلس التنفيذي الدورة السنوية روما 16-12 يونيو/حزيران 2017 التوزيع: عام التاريخ: 15 مايو/أيار 2017 اللغة األصلية: اإلنكليزية * أعيد إصدارها ألسباب فنية البند 6 من جدول األعمال WFP/EB.A/2017/6-C/1* مسائل

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ???? ??? ?? ?????? ??? ?????? 2013

Microsoft Word - ???? ??? ?? ?????? ??? ?????? 2013 א א א א א א @ @Z a Èg @ @ã «@ÞïÈbg@ ¼c ã «@ÞïÈbg@ ¼c@N @N à@@m@m@m@m@òší å¾a @òší å¾a@ @òší å¾a@óéàbu @òší å¾a@óéàbu@ @óèaš Üa@óïÝØ @óèaš Üa@óïÝØ تساؤلات آثيرة حيرتنى وأعتقد حيرة الكثيرين.. وهى لماذا هذا

المزيد من المعلومات

لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

لجنة الشؤون الدستورية والقانونية June 2013 联合国 粮食及 农业组织 Food and Agriculture Organization of the United Nations Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura

المزيد من المعلومات

عمادة السنة التحضيرية تقرير وحدة التدريب للفصل الثاني 1437 ه مقدم التقرير رئيس وحدة التدريب أ.باسل صوان

عمادة السنة التحضيرية تقرير وحدة التدريب للفصل الثاني 1437 ه مقدم التقرير رئيس وحدة التدريب أ.باسل صوان عمادة السنة التحضيرية تقرير وحدة التدريب للفصل الثاني 1437 ه مقدم التقرير رئيس وحدة التدريب أ.باسل صوان التقرير المختصر الرقم اسم الدورة مقدم الدورة الفرع الفئة المستهدفة زمن ومدة البرنامج 12 ساعة تدريبية

المزيد من المعلومات

May 2017 FC 167/4 A المالية لجنة الدورة السابعة والستون بعد المائة روما مايو/أيار 2017 تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات يرجى توجيه أي أ

May 2017 FC 167/4 A المالية لجنة الدورة السابعة والستون بعد المائة روما مايو/أيار 2017 تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات يرجى توجيه أي أ May 2017 FC 167/4 A المالية لجنة الدورة السابعة والستون بعد المائة روما 31-29 مايو/أيار 2017 تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى: السيد أمير

المزيد من المعلومات

مصطلحات ومبادى

مصطلحات ومبادى يف زا ا فق عزخ ؤعئ خ مصطلحبت ومببدي الفصل األول امتحبن سنة 2008 )6-1( يف عزخ ىام ؼتز فخ. ه اإلعبثخ ؤسث خ ؤعئ خ: ا غااي 1 و صالصخ األعئ خ 6-2. يف و عااي جت ت ؤعت رت ا ج ىد. ى ث ذ شومخ ؤسث خ بعبثبد الخز

المزيد من المعلومات

ApnJ21

ApnJ21 א ط א و א و ل ط א د. د ن دא א د א א د وא ط א د ول وא دن ص 18 א אن 30261 א ود abendania@kfupm.edu.sa يتناول هذا المقال الوظاي ف الا ساسية للا سرة التي إذا ما تحققت فا نها تضمن التنشي ة الجيدة للا طفال وأن

المزيد من المعلومات

شرحكتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان... ]1[ رشح كتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And

شرحكتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان... ]1[ رشح كتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And شرحكتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان... ]1[ رشح كتاب: حتريف أقوال يسوع, ل بارت إيرمان Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why العبد الفقر إىل اهلل أبو ادنتن صاهني ادلقب ب التاعب

المزيد من المعلومات

<4D F736F F D20E3CCE3E6DACAED322E2E C7E1D3D1DEC7CA20C7E1C7CFC8EDC92E646F63>

<4D F736F F D20E3CCE3E6DACAED322E2E C7E1D3D1DEC7CA20C7E1C7CFC8EDC92E646F63> ى ا א KKא J1 : J2 &%א "! KK و KK %$ J3 -,+* &()א'& J4 2'3 نא,& 0 /. J5 نא&א 7 و 56 א 4 J6 אد 8 + 3 زموא=א>&א.;:&א J7 http://www.youtube.com/watch?v=4yfsuhnbhwm wmv.ارتاد راض... ءاتزم @ 6 א C.Dאنא AB +@ز+

المزيد من المعلومات

منازل الحدائق لحياة عصرية Garden homes for modern living

منازل الحدائق لحياة عصرية Garden homes for modern living منازل الحدائق لحياة عصرية Garden homes for modern living Contents نبذة عن الشارقة About Sharjah 11 أراد Arada 13 الجادة Aljada 14 رفاهية استثنائي ة Live 20 نشاط متواصل Work 26 ترفيه المحدود Play 32 ستجمام

المزيد من المعلومات

INFORMATION SECTOR CONSULTANCY REGION MIDDLE EAST DATE Q البيانات القطاع االستشارات المنطقة الشرق األوسط التاريخ الربع الرابع لعام ٢٠١٧ أل ب ن ا

INFORMATION SECTOR CONSULTANCY REGION MIDDLE EAST DATE Q البيانات القطاع االستشارات المنطقة الشرق األوسط التاريخ الربع الرابع لعام ٢٠١٧ أل ب ن ا INFORMATION SECTOR CONSULTANCY REGION MIDDLE EAST DATE Q4 2017 البيانات القطاع االستشارات المنطقة الشرق األوسط التاريخ الربع الرابع لعام ٢٠١٧ أل ب ن المملكة العربية السعودي ة THOUGHT LEADERSHIP FOR THE

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - internet_and_domain_names

Microsoft PowerPoint - internet_and_domain_names و أسماء النطاقات االنترنت 1430 1430م محتويات العرض א א د א א א א א א א א אאא א و א א א א א א د א و د א א و مقدمة عن اإلنترنت تنرتنلاا ةكبش وאودאאو وאودאאو وאودאאو وאودאאو لאطא لאطא لאطא لאطא אאمدא אאمدא

المزيد من المعلومات

contents اإلمارات العربية المتحدة The UAE الشارقة Sharjah أراد Arada الجادة Aljada موقع استراتيجي Connectivity حقا

contents اإلمارات العربية المتحدة The UAE الشارقة Sharjah أراد Arada الجادة Aljada موقع استراتيجي Connectivity حقا contents 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 اإلمارات العربية المتحدة The UAE الشارقة Sharjah أراد Arada الجادة Aljada موقع استراتيجي Connectivity حقائق وأرقام Key facts المركز الرئيسي The Central Hub

المزيد من المعلومات

tajriiba14

tajriiba14 ل א ودو א א @ @@ïöbä a@æìãbôûa@b @òrybi@@@@@@@z@@@@@@bãìß@ îäu @ @ÂbiŠÛa@ïíìÛa@ÖìÔ a@òîüøi@òîöbä a@âìüèûaë مق دمة ن المتتبع لتطور الجريمة يلاحظ بوضوح ن هناك تصاعدا خطيرا في مجال الجريمة من ناحية الكم والكيف

المزيد من المعلومات

THE RIFF ذا ريف في إيست فيليدج AT EAST VILLAGE 3 Studios and one bedroom apartments for the stylish and the creative. استديوهات سكني ة وشقق من غرفة نو

THE RIFF ذا ريف في إيست فيليدج AT EAST VILLAGE 3 Studios and one bedroom apartments for the stylish and the creative. استديوهات سكني ة وشقق من غرفة نو THE RIFF ذا ريف في إيست فيليدج AT EAST VILLAGE 3 Studios and one bedroom apartments for the stylish and the creative. استديوهات سكني ة وشقق من غرفة نوم واحدة صممت للشباب العصري النابض إبداعا. A NEW DISTRICT

المزيد من المعلومات

(Microsoft Word - \3211)

(Microsoft Word - \3211) الجامعة اإلسالمية غزة عمادة الدراسات العليا كلية التربية قسم المناھج وطرق التدريس א دאמ وذج د و د ل א و א א د מ א د ط א א א إعداد الباحث محمد خالد عمران إشراف أ.د. فتحية صبحي اللولو عميد كلية التربية قدمت

المزيد من المعلومات

فهرس نشأة المعهد الرؤية الرسالة األهداف أعضاء هيئة التدريس بالمعهد طالبات المعهد مدة الدراسة في المعهد البرنامج

فهرس نشأة المعهد الرؤية الرسالة األهداف أعضاء هيئة التدريس بالمعهد طالبات المعهد مدة الدراسة في المعهد البرنامج فهرس 2 4 5 6 8 8 10 10 10 12 12 14 16 18 20 نشأة المعهد الرؤية الرسالة األهداف أعضاء هيئة التدريس بالمعهد طالبات المعهد مدة الدراسة في المعهد البرنامج التعليمي الدرجة التي تمنح للطالبة الجهات المستفيدة

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية و ازرة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية التربية قسم الا دارة التربوية والتخطيط الكفايات التخطيطية المطلوبة لمديري مدارس الم

المملكة العربية السعودية و ازرة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية التربية قسم الا دارة التربوية والتخطيط الكفايات التخطيطية المطلوبة لمديري مدارس الم المملكة العربية السعودية و ازرة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية التربية قسم الا دارة التربوية والتخطيط الكفايات التخطيطية المطلوبة لمديري مدارس المرحلة الثانوية بمدينة الطاي ف كما ي ارها المشرفون التربويون

المزيد من المعلومات

بزوفايل الشزكت Company Profile Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh Tel: Fax: Web:

بزوفايل الشزكت Company Profile Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh Tel: Fax: Web: بزوفايل الشزكت Company Profile Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh 13241 7803 Tel: +966 920003192 Fax: +966 11 2494140 Web: www.alamiasys.com Email: info@alamiasys.com المملكة العرب ة السعود ة, الر اض 13241

المزيد من المعلومات

<نحو استراتيجية لتطوير السياحة العربية>

<نحو استراتيجية لتطوير السياحة العربية> א א א א א א (الا من السياحي) 1433L11L25 23 W א א א E 2012L10L11 9F W (نحو استراتيجية لتطوير السياحة العربية) ا عداد ا.د. كمال شكيب حماد 2012 L 1433 -1 المقدمة : اصبحت السياحة العربية في بعض الدول العربية

المزيد من المعلومات

مجمة جامعة األقصى لمعموم التربوية والنفسية المجمد األول العدد الثاني ص مارس 2108 أثر استخدام التدريب المركب عمى تحسين مستوى األداء المهاري لبع

مجمة جامعة األقصى لمعموم التربوية والنفسية المجمد األول العدد الثاني ص مارس 2108 أثر استخدام التدريب المركب عمى تحسين مستوى األداء المهاري لبع مجمة جامعة األقصى لمعموم التربوية والنفسية المجمد األول العدد الثاني ص 037-021 مارس 2108 أثر استخدام التدريب المركب عمى تحسين مستوى األداء المهاري لبعض المها ارت الهجومية برياضة الجودو الممخص د. أحمد حرب

المزيد من المعلومات

Jurnal Fiqh, No. 14 (2017) تجربة الوقف المؤقت: دراسة مقارنة بين دولة الكويت ودولة ماليزيا Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study

Jurnal Fiqh, No. 14 (2017) تجربة الوقف المؤقت: دراسة مقارنة بين دولة الكويت ودولة ماليزيا Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study تجربة الوقف المؤقت: دراسة مقارنة بين دولة الكويت ودولة ماليزيا Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study Between Kuwait and Malaysia Muhamad Firdaus Ab Rahman * Muhammad Amanullah ** ABSTRACT

المزيد من المعلومات

»فيفتي ون إيست«يقدم أزياء العرائس مطعم أرجيلينا بفندق»كراون بالزا«يقدم تجربة مميزة لعمالئه لخريف ٢٠١٨ ملحق متخصص تصدره صباح كل خميس العدد ٧ الخميس ١٧

»فيفتي ون إيست«يقدم أزياء العرائس مطعم أرجيلينا بفندق»كراون بالزا«يقدم تجربة مميزة لعمالئه لخريف ٢٠١٨ ملحق متخصص تصدره صباح كل خميس العدد ٧ الخميس ١٧ »فيفتي ون إيست«يقدم أزياء العرائس مطعم أرجيلينا بفندق»كراون بالزا«يقدم تجربة مميزة لعمالئه لخريف ٢٠١٨ ملحق متخصص تصدره صباح كل خميس العدد ٧ الخميس ١٧ ربيع اآلخر 1439 ه ٤ يناير ٢٠١٨ م موقعنا: العرب.قطر

المزيد من المعلومات

الا ثر الدلالي للتنوع الصرفي والتركيبي في الا يات المتشابهات ا ) ) ا ا ا راه در إ اد ا : ا ا ا إ اف ا ذ ا ر ي ا ج ٢٠١٣-١٤٣٤

الا ثر الدلالي للتنوع الصرفي والتركيبي في الا يات المتشابهات ا ) ) ا ا ا راه در إ اد ا : ا ا ا إ اف ا ذ ا ر ي ا ج ٢٠١٣-١٤٣٤ الا ثر الدلالي للتنوع الصرفي والتركيبي في الا يات المتشابهات ا ) ) ا ا اراه در إاد ا : ااا إاف اذ ار ي اج ٢٠١٣-١٤٣٤ الا ية C B A @? > = < ; : 9 8 M TS R Q P O N M LK J I H G F E D L [ Z Y X W V U الزمر

المزيد من المعلومات

Arabpsynet e.Journal N20 - Autumn 2008

Arabpsynet e.Journal N20 - Autumn  2008 "א א א " א א" א מ boufoulab@yahoo.fr وسيحاول هذا. تعد الاختبارات الارتباطية أدوات هامة لدراسة التصورات الاجتماعية الملخص: المقال إيضاح ماهية هذه الاختبارات وما هي شروطها وتعليماتها ومزاياها وأهم أنواعها

المزيد من المعلومات

مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفات اإلداريات يف جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن وعالقته ببعض املتغريات الدميوغرافية نوره محمد البليهد* * أستاذ اإلدارة

مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفات اإلداريات يف جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن وعالقته ببعض املتغريات الدميوغرافية نوره محمد البليهد* * أستاذ اإلدارة مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفات اإلداريات يف جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن وعالقته ببعض املتغريات الدميوغرافية نوره محمد البليهد* * أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد _ كلية التربية _ جامعة األميرة

المزيد من المعلومات

مجانية شهرية مستقلة متنوعة السنة األولى نوفمبر م صفر - ربيع األول 1440 ه العدد 09 نجاح باهر للمعرض اإلندونيسي الدولي Trade Expo Indonesia 2018.

مجانية شهرية مستقلة متنوعة السنة األولى نوفمبر م صفر - ربيع األول 1440 ه العدد 09 نجاح باهر للمعرض اإلندونيسي الدولي Trade Expo Indonesia 2018. مجانية شهرية مستقلة متنوعة السنة األولى نوفمبر - 2018 م صفر - ربيع األول 1440 ه العدد 09 نجاح باهر للمعرض اإلندونيسي الدولي Trade Expo Indonesia 2018. "".. 9.29. 122 11 16.2017 Trade Expo Indonesia TEI

المزيد من المعلومات

<4D F736F F D20E1C3CFE6C7D120C7E1CDD6C7D1EDC920E1E1E3DAE1E320E6CFE6C7DAED20C7E1CACCCFEDCF2020DDED20DDE1D3DDC920C7E1CADAE1EDE32E646

<4D F736F F D20E1C3CFE6C7D120C7E1CDD6C7D1EDC920E1E1E3DAE1E320E6CFE6C7DAED20C7E1CACCCFEDCF2020DDED20DDE1D3DDC920C7E1CADAE1EDE32E646 الا دوار الحضارية للمعلم ودواعي التجديد في فلسفة التعليم א א א א الا ستاذ المشارك آلية معارف الوحي والعلوم الا نسانية الجامعة الا سلامية العالمية ماليزیا א א א www.gulfkids.com المجتمعات الا نسانية بصورة

المزيد من المعلومات

The results achieved with the implementation of traditional performance management, competence management and change management concepts appear to be

The results achieved with the implementation of traditional performance management, competence management and change management concepts appear to be Abdul Rahman Al-Hosaini Group Jeddah Kindom of Saudi Arabia P.O. Box 17685 Zip code 21494 Tel.: +966-12-6293480 Ext. 107 Fax: +966-12-6294485 info@alhusaini.com.sa www.alhusaini.com.sa In partnership with

المزيد من المعلومات

$ دير السيدة العذراء - برموس- D ME ما هو اسمك اسمي... إعداد مراجعة القس مقار البرموسي نيافة أنبا إيسيذورس

$ دير السيدة العذراء - برموس- D ME ما هو اسمك اسمي... إعداد مراجعة القس مقار البرموسي نيافة أنبا إيسيذورس $ دير السيدة العذراء - برموس- D ME ما هو اسمك اسمي... إعداد مراجعة القس مقار البرموسي نيافة أنبا إيسيذورس : : : : : : اسم الكتيب م راجعة إعداد الطبعة جمع آمبيوتر تصميم الغلاف ما هو اسمك اسمي... نيافة أنبا

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Holy Unction 2

Microsoft Word - Holy Unction 2 الزيت المقد س صلاة الجزء الثاني The Office of Holy Unction Part Two صلاة الزيت المقد س و أناجيل رساي ل א א و القارئ القارئ القارئ لنصغ. لتكن يا رب رحمت ك علينا إبتهجوا أيها الص د يقون بالرب. الحكمة. فصل

المزيد من المعلومات

مدرسة دبي الولية / القرهود / دائرة اللغة العربية / الفصل الدراسي األول الصف: الثاني عشر اسم المعلم: محمد خميس محمد نجاح الخطة األسبوعية للفص

مدرسة دبي الولية / القرهود / دائرة اللغة العربية / الفصل الدراسي األول الصف: الثاني عشر اسم المعلم: محمد خميس محمد نجاح الخطة األسبوعية للفص مدرسة دبي الولية / القرهود / دائرة اللغة العربية / الفصل الدراسي األول 2018-2019 الصف: الثاني عشر اسم المعلم: محمد خميس محمد نجاح الخطة األسبوعية للفصل الدراسي األول األسبوع األول التاريخ 9/13 9 المهارة/

المزيد من المعلومات

بسم ال الرحمن الرحيم نلحن مجلموعلة ملن أبلناء اللعراق حلامللو ثراء تلعدد الديلان واللذاهلب واللقومليات اللتقينا لللتشاور في الوضلللاع اللللعصيبة التي

بسم ال الرحمن الرحيم نلحن مجلموعلة ملن أبلناء اللعراق حلامللو ثراء تلعدد الديلان واللذاهلب واللقومليات اللتقينا لللتشاور في الوضلللاع اللللعصيبة التي بسم ال الرحمن الرحيم نلحن مجلموعلة ملن أبلناء اللعراق حلامللو ثراء تلعدد الديلان واللذاهلب واللقومليات اللتقينا لللتشاور في الوضلللاع اللللعصيبة التي نلللمر بلللها والسلللتقبل اللللذي نلرجللوه للللشعبنا

المزيد من المعلومات

Al-Jāmi ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: X (p); (e) Vol. 55, no. 2 (2017), pp , doi: /ajis THE

Al-Jāmi ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: X (p); (e) Vol. 55, no. 2 (2017), pp , doi: /ajis THE Al-Jāmi ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vol. 55, no. 2 (2017), pp.463-492, doi: 10.14421/ajis.2017.552.463-492 THE RELATION BETWEEN ARABIC LINGUISTICS AND ISLAMIC LEGAL

المزيد من المعلومات

UNICEF/NIGB /Pirozzi UNICEF/NYHQ /Asselin دمج أنشطة تنمية الطفولة المبكرة في برامج التغذية في حاالت الطوارئ. لماذا وماذا وكيف مقدمة >

UNICEF/NIGB /Pirozzi UNICEF/NYHQ /Asselin دمج أنشطة تنمية الطفولة المبكرة في برامج التغذية في حاالت الطوارئ. لماذا وماذا وكيف مقدمة > UNICEF/NIGB2010-00427/Pirozzi UNICEF/NYHQ2011-0721/Asselin دمج أنشطة تنمية الطفولة المبكرة في برامج التغذية في حاالت الطوارئ. لماذا وماذا وكيف مقدمة >> ـدر أن هنــاك مــا يزيــد عــن 200 مليــون طفــل

المزيد من المعلومات

Spring 20 جم````ل````ة Tش``` ƒؤون اجتماعية الùسنة 34 العدد 134 Uصيف 2017 Journal of Social Affairs Volume 34, Summer 2017 Tشƒؤون اجتماعية الùس

Spring 20 جم````ل````ة Tش``` ƒؤون اجتماعية الùسنة 34 العدد 134 Uصيف 2017 Journal of Social Affairs Volume 34, Summer 2017 Tشƒؤون اجتماعية الùس Spring 20 جم````ل````ة 134 134 Tش``` ƒؤون اجتماعية الùسنة 34 العدد 134 Uصيف 2017 Journal of Social Affairs Volume 34, Summer 2017 Tشƒؤون اجتماعية الùسنة 34 Uصيف 2017 موVضوعات باللغة العربية املتغريات الثقافية

المزيد من المعلومات

uù] <MSOL<ÔãéÒ<MO<< Ý<NLMO< ÛŠè <NN MRR< ÃÖ]<VÙæ_< ] c ST< ÃÖ]<Vá^m< ] c < ٣٦ صفحة < Ý ^ÏÖ]< ÃÖ] NLMP< è^ßè<mu< < < < l ^Ϲ]<Ù^ ù< ÂçÚ< }] <<NLMP< è^ß

uù] <MSOL<ÔãéÒ<MO<< Ý<NLMO< ÛŠè <NN MRR< ÃÖ]<VÙæ_< ] c ST< ÃÖ]<Vá^m< ] c < ٣٦ صفحة < Ý ^ÏÖ]< ÃÖ] NLMP< è^ßè<mu< < < < l ^Ϲ]<Ù^ ù< ÂçÚ< }] <<NLMP< è^ß uù] MSOLÔãéÒMO ÝNLMO ÛŠè NN MRR ÃÖ]VÙæ_ ] c ST ÃÖ]Vá^m ] c ٣٦ صفحة Ý ^ÏÖ] ÃÖ] NLMP è^ßèmu l ^Ϲ]Ù^ ù ÂçÚ }] NLMP è^ßèmn ^ããe]çiæîþ é íé ^fèc -ÝøÂý]íß l^ú }ï uc ½^fÎ ] ^f}] (٢:٥٢çÖ) JŒ^ßÖ]æ ] ßÂHíÛÃßÖ]æíÚ^ÏÖ]æíÛÓ

المزيد من المعلومات

مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة محمد بوضياف باملسيلة AR ING FR تحال ف مولدي الغرب األندلس ي مع اإلسبان خالل عصر اإلمارة األموي ة )عبدالر حمن ب

مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة محمد بوضياف باملسيلة AR ING FR تحال ف مولدي الغرب األندلس ي مع اإلسبان خالل عصر اإلمارة األموي ة )عبدالر حمن ب مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة محمد بوضياف باملسيلة AR ING FR خالل عصر اإلمارة األموي ة )عبدالر حمن بن مروان الج ليقي وموقعة البربري ة عام 263 ه/ 877 م نموذجا ) The Alliance Between the Muladis

المزيد من المعلومات

بسم الله الرَّحمن الرحيم

بسم الله الرَّحمن الرحيم Journal of Islam in Asia EDITOR-in-CHIEF Mohammed Farid Ali al-fijawi ASSOCIATE EDITOR Homam Altabaa EDITORIAL ASSISTANT Kamel Ouinez EDITORIAL ADVISORY BOARD LOCAL MEMBERS Rahmah Bt. Ahmad H. Osman (IIUM

المزيد من المعلومات